Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.640033 giây)
Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = : Environmental statistics and data processing
Tác giả: Chế Đình Lý,
Ký hiệu phân loại: 363.70072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Environmental statistics and data analysis
Tác giả: Ott Wayne,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 363.70072
ISBN: 0873718488 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 213190 Định dạng: PDF
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường
Tác giả: Thái Văn Nam,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.70072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115649 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục