Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3437476 giây)
Environmental policy change in emerging market democracies : Central and Eastern Europe and Latin America compared
Tác giả: Tosun Jale,
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.70094
ISBN: 1442644095 (bound)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156058 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục