Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3499469 giây)
The Science of Bureaucracy : Risk Decision-Making and the US Environmental Protection Agency
Tác giả: Demortain David,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 9780262356671
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Green Voices : Defending Nature and the Environment in American Civic Discourse
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 9781438458496
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Earth rising : American environmentalism in the 21st century
Tác giả: Shabecoff Philip,
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 1559635843
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Greening the red, white, and blue : the bomb, big business, and consumer resistance in postwar America
Tác giả: Jundt Thomas,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press USA , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 9780199791200
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146102 Định dạng: PDF
The science of bureaucracy : risk decision making and the US Environmental Protection Agency
Tác giả: Demortain David,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 0262356678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A People's Green New Deal
Tác giả: Ajl Max,
Thông tin xuất bản: : Pluto Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 9781786807052
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục