Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3899976 giây)
Chapter 19 New policy dynamics in more uncertain times?
Tác giả: Gravey Viviane,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 20 EU environmental policy at 50 : retrospect and prospect
Tác giả: Jordan Andrew,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục