Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.7031307 giây)
Chapter 19 New policy dynamics in more uncertain times?
Tác giả: Gravey Viviane,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The politics of means and ends : policy instruments in the European Union
Tác giả: Bahr Holger,
Thông tin xuất bản: Burlington VT : Ashgate Pub Co , 201
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9781409410706 (Ashgate Pub. Co. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chapter 20 EU environmental policy at 50 : retrospect and prospect
Tác giả: Jordan Andrew,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Environmental Policy in the EU : Actors, Institutions and Processes
Tác giả: Jordan Andrew,
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
ISBN: 9780429402333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục