Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.3400259 giây)
Keeping the World's Environment under Review : An Intellectual History of the Global Environment Outlook
Tác giả: Bakkes Jan,
Thông tin xuất bản: : Central European University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 363.7063
ISBN: 9789633864326
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Đo và kiểm tra môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ứng dụng hệ thống quan trắc tự động mobilab 3 để đánh giá chất lượng nước hệ thống kênh Đôi - kênh Tẻ, Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Anh Tú,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120764 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tự động nước thải cho các nguồn thải lớn trên địa bàn thà...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120991 Định dạng: PDF
Biodiversity in environmental assessment : enhancing ecosystem services for human well-being
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.7063
ISBN: 0521716551
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157156 Định dạng: PDF
Program Earth
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.7063
ISBN: 9781452950181
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chỉ thị sinh học môi trường
Tác giả: Lê Văn Khoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 168728 Định dạng: PDF
Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan Imprint Springer , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7063
ISBN: 9784431543282
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục