Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.2699706 giây)
Digital Rubbish : A Natural History of Electronics
Tác giả: Gabrys Jennifer,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 9780472029402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beijing Garbage : A City Besieged by Waste
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 9789048542871
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Stormwater management for smart growth
Tác giả: Davis Allen P,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 038726048X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65185 Định dạng: PDF
Waste treatment and disposal
Tác giả: Williams Paul T,
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 0470849126
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71486 Định dạng: PDF
Don't throw that away! [electronic resource] : 1,001 ways to reuse your stuff so you--
Tác giả: Yeager Jeff,
Thông tin xuất bản: New York : Crown Publishing Group , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 030795644X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93716 Định dạng: EPUB
Integrated solid waste management : a life cycle inventory
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford UK Malden MA : Blackwell Science , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 0632058897
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 102575 Định dạng: PDF
Used battery collection and recycling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier Science , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 0444505628
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106089 Định dạng: PDF
Basic hazardous waste management
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 1566705339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106212 Định dạng: PDF
Waste to energy conversion technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford UK : Woodhead Publishing Limited , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 0857090119
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106699 Định dạng: PDF
Waste and environmental policy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 0203881370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108191 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục