Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 51 kết quả (0.2031269 giây)
Plastic Legacies : Pollution, Persistence, and Politics
Tác giả: Farrelly Trisia,
Thông tin xuất bản: Canada : Athabasca University Press , 20210708
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9781771993272
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strategies of Sustainable Solid Waste Management
Tác giả: Saleh Hosam M,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.728
ISBN: 9781839625596
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wastewater pathogens
Tác giả: Gerardi Michael H,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7284
ISBN: 047120692X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16415 Định dạng: PDF
Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
Tác giả: Kumar Parmod,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9788132220145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Rubbish : A Natural History of Electronics
Tác giả: Gabrys Jennifer,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 9780472029402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beijing Garbage : A City Besieged by Waste
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 9789048542871
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
FISH Handbook for Biological Wastewater Treatment
Tác giả: Nielsen Per,
Thông tin xuất bản: : IWA Publishing , 20090714
Ký hiệu phân loại: 363.728493
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sludge Reduction Technologies in Wastewater Treatment Plants
Tác giả: Foladori Paolo,
Thông tin xuất bản: : IWA Publishing , 20101031
Ký hiệu phân loại: 363.72849306
ISBN: 9781843392781
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toilets : a spotter's guide : nature's call has never been so beautifully answered
Tác giả: Kinsella Patrick,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 363.7294
ISBN: 1760340669
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Alternative ecological risk assessment : an innovative approach to understanding ecological assessments for contaminated...
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 363.72872
ISBN: 9781118743560 (Adobe PDF)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục