Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3750467 giây)
Digital Rubbish: A Natural History of Electronics
Tác giả: Gabrys Jennifer,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9780472117611
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Rubbish A Natural History of Electronics
Tác giả: Gabrys Jennifer,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 0472029401
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục