Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3999109 giây)
Plastic Legacies : Pollution, Persistence, and Politics
Tác giả: Farrelly Trisia,
Thông tin xuất bản: Canada : Athabasca University Press , 20210708
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9781771993272
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
Tác giả: Kumar Parmod,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9788132220145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The humanure handbook : a guide to composting human manure : emphasizing minimum technology and maximum hygienic safety
Tác giả: Jenkins Joseph C,
Thông tin xuất bản: Grove City PA : Jenkins Pub , 1994
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 096442584X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 48572 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon của sinh viên tại trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH) và đề xuất giải pháp th...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.7288
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120246 Định dạng: PDF
The humanure handbook : a guide to composting human manure
Tác giả: Jenkins Joseph C,
Thông tin xuất bản: Grove City PA : Jenkins Pub , 1999
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 0964425890
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 158602 Định dạng: PDF
Digital Rubbish
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9780472900299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Rubbish: A Natural History of Electronics
Tác giả: Gabrys Jennifer,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9780472117611
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Rubbish A Natural History of Electronics
Tác giả: Gabrys Jennifer,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 0472029401
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục