Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.029947 giây)
The humanure handbook : a guide to composting human manure : emphasizing minimum technology and maximum hygienic safety
Tác giả: Joseph C Jenkins
Grove City PA: Jenkins Pub, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 363.7288
 
Đánh giá hiện trạng sử dụng túi nilon của sinh viên tại trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH) và đề xuất giải pháp th...
Tác giả: Lê Thị Thùy Trâm
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7288
 
Digital Rubbish: A Natural History of Electronics
Tác giả: Jennifer Gabrys
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 363.7288
 
Digital Rubbish A Natural History of Electronics
Tác giả: Jennifer Gabrys
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 363.7288
 
Plastic Legacies : Pollution, Persistence, and Politics
Tác giả: Trisia Farrelly
Canada: Athabasca University Press, 20210708
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 363.7288
 
The humanure handbook : a guide to composting human manure
Tác giả: Joseph C Jenkins
Grove City PA: Jenkins Pub, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 363.7288
 
Digital Rubbish
Tác giả: 
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 363.7288
 
Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
Tác giả: Parmod Kumar
Cham: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 363.7288
 
1

Truy cập nhanh danh mục