Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.4218744 giây)
Operational and environmental consequences of large industrial cooling water systems
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1461416973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79704 Định dạng: PDF
Giáo trình cơ sở môi trường nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Analysis, fate and removal of pharmaceuticals in the water cycle
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London : Elsevier , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 0444530525
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106458 Định dạng: PDF
Nghiên cứu khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Bình Phước, định hướng đến năm 2030
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1341810024
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98921 Định dạng: PDF
Regional cooperation for water quality improvement in southwestern Pennsylvania [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65397 Định dạng: PDF
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tài nguyên nước sông C...
Tác giả: Mai Xuân Phán,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101373 Định dạng: PDF
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Hardisty Paul E,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1566706432
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65882 Định dạng: PDF
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tài nguyên nước sông c...
Tác giả: Mai Xuân Phán,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102409 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông và vùng cửa sông Cà Ty đề xuất biện pháp quản lý
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 96868 Định dạng: PDF
Đánh giá diễn biến chất lượng nước và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nước sông Cái Phan Rang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục