Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.4700095 giây)
Cơ sở môi trường nước : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu bảo vệ nguồn nước cho các vùng thí điểm chuyển đổi nuôi tôm quảng canh sang mô hình tôm- lúa tại huyện Phước ...
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221446 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các tác động của hoạt động sinh kế đến môi trường nước tại Cần Giờ và đề xuất giải pháp giảm thiểu
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221548 Định dạng: PDF
Society - Water - Technology: A Critical Appraisal of Major Water Engineering Projects
Tác giả: Huttl Reinhard F,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2016
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 9783319189710
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Regional cooperation for water quality improvement in southwestern Pennsylvania [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65397 Định dạng: PDF
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Hardisty Paul E,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1566706432
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65882 Định dạng: PDF
Operational and environmental consequences of large industrial cooling water systems
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1461416973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79704 Định dạng: PDF
Đánh giá diễn biến chất lượng nước và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nước sông Cái Phan Rang
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông và vùng cửa sông Cà Ty đề xuất biện pháp quản lý
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 96868 Định dạng: PDF
Nghiên cứu khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Bình Phước, định hướng đến năm 2030
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN: 1341810024
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98921 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục