Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Dirty dealing : the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism
Tác giả: Peter Lilley
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Hackers
Tác giả: Steven Levy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Cybercrime and espionage : an analysis of subversive multivector threats
Tác giả: Will Gragido, John Pirc, Russ Rogers
Xuất bản: Rockland Mass Oxford: Syngress Elsevier Science distributor, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
When Google met WikiLeaks
Tác giả: Julian Assange
Xuất bản: New York London: OR Books, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Handbook of Internet crime
Tác giả: Yvonne Jewkes, Majid Yar
Xuất bản: Cullompton: Willan, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Incident Response Investigating Computer Crime
Tác giả: Kevin Mandia, Chris Prosise
Xuất bản: : McGrawHill Osborne Media, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Phishing Exposed
Tác giả: Lance James
Xuất bản: kd: Syngress, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Transnational criminal organizations, cybercrime & money laundering : a handbook for law enforcement officers, auditors,...
Tác giả: James R Richards
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Hacked, attacked & abused : digital crime exposed
Tác giả: Peter Lilley
Xuất bản: London: Kogan Page, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Software piracy exposed [electronic resource]
Tác giả: Paul Craig, Mark Burnett, Ron Honick
Xuất bản: Rockland Mass: Syngress Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục