Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Để nhà trường hoạt động hiệu quả : Bằng chứng mới về cải cách trách nhiệm
Tác giả: Barbara Bruns, Deon Filmer, Harry Anthony Patrinos
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.2
 
Roundtable viewpoints. Educational leadership
Tác giả: Joyce Huth Munro
Xuất bản: New york NY: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.2
 
Principals who learn : asking the right questions, seeking the best solutions
Tác giả: Barbara Kohm, Beverly Nance
Xuất bản: Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
Association for Supervision and Curriculum Development.ASCD, 1984–2004 : defining moments, future prospects
Tác giả:
Xuất bản: USA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
The ambiguity of teaching to the test : standards, assessment, and educational reform
Tác giả: Roberta Y Schorr
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
Đẩy mạnh hợp tác chuyên gia giáo dục với nước ngoài ở các cơ sở giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Vũ Hương Giang
Xuất bản: TPHCM: Đại học Ngoại thương, 2010
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
Insider's guide to school leadership : Getting things done without losing your mind
Tác giả: Mark F Goldberg
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.2
 
Holding sacred ground : Essays on leadership, courage, and endurance in our schools
Tác giả: Carl D Glickman
Xuất bản: San Francisco Calif: JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.2
 
The Queen of Education : rules for making schools work
Tác giả: Louanne Johnson
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.2
 
Digital Transformation of Learning Organizations [electronic resource]
Tác giả: Marc Egloffstein, Christian Helbig, Sandra Hofhues, Dirk Ifenthaler
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục