Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 55 kết quả (0.6000116 giây)
Đánh giá lớp học những nguyên tắc và thực tiễn để giảng dạy hiệu quả : Tài liệu tham khảo
Tác giả: McMillan James H,
Thông tin xuất bản: Boston : Allyn và Bacon , 2003
Ký hiệu phân loại: 371.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Little Black Schoolbook [electronic resource] : The Secret to Getting Straight 'As' at School and University: Exams.
Tác giả: Lopez PhD Mark,
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 9781589795815
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70789 Định dạng: PDF
Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập : phương pháp thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96459 Định dạng: PDF
Assessment
Tác giả: Michael Harris,
Thông tin xuất bản: England : Macmillan , 1994
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 0435282522
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 109436 Định dạng: PDF
Research assessment in the humanities : towards criteria and procedures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer Open , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 3319290169
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117401 Định dạng: PDF
Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Sl : sn , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 3319412523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117447 Định dạng: PDF
Advancing Human Assessment : The Methodological, Psychological and Policy Contributions of ETS
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 9783319586892
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117540 Định dạng: PDF
Essentials of WJ IV tests of achievement
Tác giả: Mather Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley and Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 371.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 132670 Định dạng: PDF
Essentials of KTEA-3 and WIAT-III assessment
Tác giả: Breaux Kristina C,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 9781119076872
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138428 Định dạng: PDF
Balancing dilemmas in assessment and learning in contemporary education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 041595584X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154959 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục