Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.0156232 giây)
How to Pass Your Exams [electronic resource] : Proven Techniques for Any Exam That Will Boost Your Confidence and Guaran...
Tác giả: Mike Evans
Oxford: How To Books, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 371.30281
 
OneNote 2013 for dummies
Tác giả: James H Russell
Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 371.30281
 
Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp : Dành cho sinh viên ĐH, CĐ và THCN
Tác giả: Đặng Kim Cương
Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 371.30281
 
Kỹ năng tự học suốt đời
Tác giả: Lại Thế Luyện
Hà Nội: Thời Đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 371.30281
 
Take Note! Taking and Organizing Not
Tác giả: Ellen Range
United States of America: Cherry Lake Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 371.30281
 
Take Notes : Study smarter not harder
Tác giả: Ron Fry
New Jersey: Career Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 371.30281
 
How to Take Smart Notes : One Simple technique to boost writing, learning and thinking - for students, academics and non...
Tác giả: Sonke Ahrens
California: CreateSpace, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 371.30281
 
Phương pháp học tập hiệu quả
Tác giả: 1980 Books
Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 371.30281
 
Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời
Tác giả: Atsushi Innami
Hà Nội: Công thương Công ty sách Thái Hà, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 371.30281
 
Unterrichtszentrierte Schulentwicklung [electronic resource] : Schulen auf dem Weg zu einer personalisierten Gestaltung ...
Tác giả: Marco Galle
Wiesbaden Germany: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 371.30281
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục