Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.7913093 giây)
EBay timesaving techniques for dummies
Tác giả: Collier Marsha,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0764559915
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79003 Định dạng: PDF
The collector's guide to eBay [electronic resource] : the ultimate resource for buying, selling, and valuing collectible...
Tác giả: Holden Greg,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHillOsborne , 2005
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0072263989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70767 Định dạng: PDF
Don't get burned on eBay
Tác giả: Wright Shauna,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly , 2006
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0596101783
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 37944 Định dạng: CHM
Branded beauty [electronic resource] : how marketing changed the way we look
Tác giả: Tungate Mark,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia : Kogan Page , 2011
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 9780749461829
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 75739 Định dạng: PDF
Amazon.com for dummies
Tác giả: Friedman Mara,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0764558404
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 77990 Định dạng: PDF
The drive-in, the supermarket, and the transformation of commercial space in Los Angeles, 1914-1941
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0262122146
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94311 Định dạng: PDF
Ebay for dummies
Tác giả: Collier Marsha,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0470045299
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 77989 Định dạng: PDF
Celebration of fools : an inside look at the rise and fall of JCPenney
Tác giả: Hare Bill,
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 0814471595
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 40192 Định dạng: CHM
Digital economies [electronic resource] : SMEs and e-readiness
Tác giả: Mutula Stephen M,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Business Science Reference , 2009
Ký hiệu phân loại: 381
ISBN: 9781605664200
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65691 Định dạng: PDF
Chợ Thành Phố Hồ Chí Minh thực trạng và xu hướng phát triển
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3153 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục