Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.296788 giây)
Manipulations in Prediction Markets : Analysis of Trading Behaviour not Conforming with Trading Regulations
Tác giả: Schroder Jan,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 381.142
ISBN: 9783866443440
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Web systems design and online consumer behavior.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 381.142
ISBN: 1591403278
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12143 Định dạng: CHM
Factors affect to the online shopping intention of customers in Vietnam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 381.142
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 108947 Định dạng: PDF
Developments in the Call Centre Industry
Tác giả: Connell Julia,
Ký hiệu phân loại: 381.142
ISBN: 9780203003008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục