Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 98 kết quả
Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu : Practical guide to import-export business
Tác giả: Dương Hữu Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382
 
Trading with the enemy : an expos ̌of the Nazi-American money plot, 1933-1949
Tác giả: Charles Higham
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển tại công ty TNHH International...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Le commerce international
Tác giả: Michel Rainelli
Xuất bản: : La Découverte, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Giáo trình tài trợ thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn Thị Quy
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382
 
Giáo trình giao dịch thương mại quốc tế
Tác giả: Phạm Duy Liên
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382
 
Giáo trình kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Lê Tuấn Lộc, Trần Huỳnh Thúy Phượng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Giáo trình thương mại quốc tế : Lý thuyết và bà tập có lời giải
Tác giả: Đinh Thị Liên, Nguyễn Xuân Đạo, Trương Tiến Sĩ
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382
 
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục