Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 94 kết quả (0.1874997 giây)
Các biện pháp thâm nhập thị trường Mỹ
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1205 Định dạng: PDF
Thực hành kinh doanh thương mại quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1999
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Trần Văn Chu,
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Công nghiệp dệt may & thời trang Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : knxb , 2001
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 10/2004)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2004
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Vận tải - Giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8727 Định dạng: PDF
Nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2005
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10083 Định dạng: PDF
World Trade Organization
Thông tin xuất bản: : International Monetary Fund , 2000
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN: 9287012148
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11537 Định dạng: PDF
Thương mại Quốc tế (Vấn đề cơ bản)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục