Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4374635 giây)
Balancing between trade and risk : integrating legal and social science perspectives
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 382.094
ISBN: 9780203109908
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156650 Định dạng: PDF
Subsidies, diplomacy, and state formation in Europe, 1494-1789 : Economies of allegiance
Tác giả: Norrhem Svante,
Thông tin xuất bản: Lund : Lund University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 382.094
ISBN: 9789198469844
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục