Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3281249 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:384.64
Telecommunications challenges in developing countries
Tác giả: Dymond Andrew
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821357840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12043 Năm XB: 2004 File: PDF
The art and business of speech recognition
Tác giả: Kotelly Blade.
Thông tin xuất bản: Boston :Addison-Wesley
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0321154924
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 37823 Năm XB: 2003. File: CHM
A model for calculating interconnection costs in telecommunications
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank : PPIAF
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821356712
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39327 Năm XB: 2003 File: PDF
A Nation on the Line
Tác giả: Padios Jan M.
Thông tin xuất bản: Durham, NCDuke University Press
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780822370475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 188343 Năm XB: 20180323
VoIP emergency calling
Tác giả: Barnes Richard
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, NJ :Wiley
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780470665947
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 155035 Năm XB: 2011. File: PDF
A Nation on the Line
Tác giả: Padios Jan M.
Thông tin xuất bản: London :Duke University Press
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 9780822371984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195877 Năm XB: 2018.
1

Truy cập nhanh danh mục