Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.5899572 giây)
Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện
Tác giả: Đặng Thanh Vũ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100264 Định dạng: PDF
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110095 Định dạng: PDF
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hutech , 2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115787 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục