Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7246313 giây)
Planning and ManageMent of Meetings, exPositions, events, and Conventions
Tác giả: Fenich George G,
Thông tin xuất bản: London : Pearson , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781292071749
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140884 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục