Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.650082 giây)
Event management in sport, recreation and tourism : theoretical and practical dimensions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , c2013
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780203082287 (ebk)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Events management : an introduction
Tác giả: Bladen Charles,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0203852974
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209278 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục