Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 21 kết quả (0.6600507 giây)
Planning Successful Meetings and Events : A Take-charge Assistant book
Tác giả: Boehme Ann J,
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM Books , 1999
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780585040004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140904 Định dạng: PDF
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp = The non obvious guide to event planning
Tác giả: Driessen Andrea,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2019
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9786048878146
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Events management : an introduction
Tác giả: Bladen Charles,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0203852974
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209278 Định dạng: PDF
Innovative marketing communications : strategies for the events industry
Tác giả: Masterman Guy,
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0750663618 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209281 Định dạng: PDF
Event risk management and safety
Tác giả: Tarlow Peter E,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0471401684 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209282 Định dạng: PDF
Risk management for meetings and events
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780750680578
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209283 Định dạng: PDF
Corporate event project management
Tác giả: OToole William,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0471402400 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209290 Định dạng: PDF
Event project management : principles, technology and innovation
Tác giả: Salama Mohamed,
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781911635758
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209291 Định dạng: PDF
Sport, recreation and tourism event management : theoretical and practical dimensions
Tác giả: Mallen Cheryl,
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier , 2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780750684477
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209292 Định dạng: PDF
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event
Tác giả: Conway Des,
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781848033399
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209296 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục