Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.1562028 giây)
Event management in sport, recreation and tourism : theoretical and practical dimensions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , c2013
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780203082287 (ebk)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lưu Văn Nghiêm,
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79042 Định dạng: PDF
Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện
Tác giả: Đặng Thanh Vũ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100264 Định dạng: PDF
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110095 Định dạng: PDF
Freelancer's guide to corporate event design : from technology fundamentals to scenic and environmental design
Tác giả: Halsey Troy,
Thông tin xuất bản: Burlington Ma : Focal , 2010
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0240812247
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 112885 Định dạng: PDF
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Đàm Duy Long,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hutech , 2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115787 Định dạng: PDF
Thiết kế quảng cáo sự kiện
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 120397 Định dạng: PDF
Successful event management : a practical handbook
Tác giả: Shone Anton,
Thông tin xuất bản: American : Cengage Learning , 2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781408020753
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 140353 Định dạng: PDF
Planning and ManageMent of Meetings, exPositions, events, and Conventions
Tác giả: Fenich George G,
Thông tin xuất bản: London : Pearson , 2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781292071749
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140884 Định dạng: PDF
Event planning : the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventio...
Tác giả: Allen Judy,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons , 2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780470155745
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140885 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục