Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0938007 giây)
L'organisation d'un événement : guide pratique
Tác giả: Branchaud Lyne,
Thông tin xuất bản: Quebec : Presses de lUniversite du Quebec , 2009
Ký hiệu phân loại: 394.20684
ISBN: 9782760516083
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146463 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục