Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6000014 giây)
Essential do's and taboos : the complete guide to international business and leisure travel
Tác giả: Axtell Roger E,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 395.52
ISBN: 9780471740506 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Business etiquette for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Fox Sue,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 395.52
ISBN: 0470147091
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41054 Định dạng: PDF
Giáo trình văn hóa kinh doanh
Ký hiệu phân loại: 395.52
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Global dexterity : how to adapt your behavior across cultures without losing yourself in the process
Tác giả: Molinsky Andy,
Ký hiệu phân loại: 395.52
ISBN: 9781422187272
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 395.52095195
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục