Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.343715 giây)
Theories of Metaphor Revised : Against a Cognitive Theory of Metaphor: An Apology for Classical Metaphor
Tác giả: Kessler Stephan,
Thông tin xuất bản: BerlinGermany : Logos Verlag Berlin , 2018
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9783832547011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục