Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.3899585 giây)
The logic of language
Tác giả: Seuren Pieter A M,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0199559481 (hbk.)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42140 Định dạng: PDF
About the speaker : towards a syntax of indexicality
Tác giả: Giorgi Alessandra,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0199571899
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42131 Định dạng: PDF
Semantics [electronic resource] : A Coursebook.
Tác giả: Hurford James R,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9780511284892
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70883 Định dạng: PDF
Purpose Clauses : Syntax, Thematics, and Semantics of English Purpose Constructions
Tác giả: Jones Charles,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands , 1991
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9401055378
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118102 Định dạng: PDF
Concepts as correlates of lexical labels : a cognitivist perspective
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9783631662380
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 156793 Định dạng: PDF
Communicative organization in natural language : the semantic-communicative structure of sentences
Thông tin xuất bản: Amsterdam Philadelphia : J Benjamins , 2001
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9027230609
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153322 Định dạng: PDF
Subjective meaning : alternatives to relativism
Tác giả: Meier Cecile,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : Walter de Gruyter GmbH , 2016
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9783110374728
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153912 Định dạng: PDF
Instruction grammar : from perception via grammar to action
Tác giả: Kasper Simon,
Thông tin xuất bản: Berlin : De Gruyter Mouton , 2015
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9783110438970
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153915 Định dạng: PDF
Semantics
Tác giả: Saeed John I,
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9781118430163
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153679 Định dạng: PDF
The Cambridge handbook of formal semantics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9781107028395
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 153661 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục