Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3749512 giây)
About the speaker : towards a syntax of indexicality
Tác giả: Giorgi Alessandra,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0199571899
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42131 Định dạng: PDF
The logic of language
Tác giả: Seuren Pieter A M,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0199559481 (hbk.)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42140 Định dạng: PDF
Semantics and Morphosyntactic Variation: Qualities and the Grammar of Property Concepts
Tác giả: Francez Itamar,
Thông tin xuất bản: Oxford UK : Oxford University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 9780198744580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục