Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.5624523 giây)
Geometry of meaning : semantics based on conceptual spaces
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262319586
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward a cognitive semantics
Tác giả: Talmy Leonard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metaphor in context
Tác giả: Stern Josef,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284359
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Semantics, tense, and time : an essay in the metaphysics of natural language
Tác giả: Ludlow Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262278626
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục