Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Phonological Development : Models, research, implications
Tác giả: AFerguson Charles
Xuất bản: USA: York, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.93
 
A computational model of first language acquisition
Tác giả: Nobuo Satake
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.930285
 
Developing, Modelling and Assessing Second Languages
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Karrierewege zur Professur an einer Fachhochschule
Tác giả: Ursula Diallo-Ruschhaupt, Ursula Diallo-Ruschhaupt, Eva-Maria Dombrowski, Eva-Maria Dombrowski, Susanne Plaumann, Susanne Plaumann
Xuất bản: LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.93
 
Bilingualism Across the Lifespan: Factors Moderating Language Proficiency
Tác giả: Elena Nicoladis, Simona Montanari, Simona Montanari, Elena Nicoladis
Xuất bản: : De Gruyter, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.93
 
Learning context effects
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Language in cognition and affect [electronic resource]
Tác giả: Ewa Piechurska-Kuciel, Elzbieta Szymanska-Czaplak
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Confluence : linguistics, L2 acquisition, and speech pathology
Tác giả: Fred R Ecknam
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamins Pub Co, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Interfaces between second language acquisition and language testing research
Tác giả: Lyle F Bachman, Andrew D Cohen
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Phonological development : the first two years
Tác giả: Marilyn May Vihman
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken New Jersey: WileyBlackwell, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục