Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.0100422 giây)
The language of politics
Tác giả: Adrian Beard
London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 420.141
 
Ngữ nghĩa học tiếng Anh = English semantics
Tác giả: Tô Minh Thanh
TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 420.143
 
Giáo trình Tiếng anh ngữ nghĩa - ngữ dụng học = English semantic & pramatics
Tác giả: Nguyễn Thuý Nga
TpHồ Chí Minh: , 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 420.143
 
A web of new words : a corpus-based study of the conventionalization process of English neologisms
Tác giả: Daphné Kerremans
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 420.14
 
Discourse-pragmatic variation and change in English : new methods and insights
Tác giả: 
Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 420.145
 
An introduction to English semantics and pragmatics
Tác giả: Patrick Griffiths
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 420.143
 
Metapher und Metonymie : Theoretische, methodische und empirische Zugänge
Tác giả: Constanze Spieß
Berlin Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 420.143
 
The semantic transparency of English compound nouns
Tác giả: Martin Schäfer
Berlin Germany: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 420.143
 
Culinary Linguistics
Tác giả: 
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 420.147
 
Significance in Language : A Theory of Semantics
Tác giả: Jim Feist
New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 420.143
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục