Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3800002 giây)
Thanking formulae in English : explorations across varieties and genres
Tác giả: Jautz Sabine,
Ký hiệu phân loại: 420.145
ISBN: 9789027256355
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 157451 Định dạng: PDF
Discourse-pragmatic variation and change in English : new methods and insights
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 420.145
ISBN: 9781107055766
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153669 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục