Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.2812498 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:423.95922
Từ điển Anh - Việt
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 87 Năm XB: 1998
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Tác giả: Tạ Hùng
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 257 Năm XB: 1996
Từ điển Anh-Việt Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Tác giả: Trần Văn Điền
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 201 Năm XB: 1997
Từ điển Anh - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 415 Năm XB: 1997
Từ điển Anh -Việt - Hoa
Tác giả: Thanh Vân
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 4760 Năm XB: 2002
Thành ngữ Anh -Việt
Tác giả: Bùi Phụng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5514 Năm XB: 2003
Từ điển Anh - Anh - Việt
Tác giả: Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa thông tin
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12483 Năm XB: 2003
Từ điển Anh Việt
Tác giả: Hồ Hải Thụy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Văn Hóa Sài Gòn
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12517 Năm XB: 2006
Từ điển Anh Việt -Việt Anh
Thông tin xuất bản: H. :Hồng Đức
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 21770 Năm XB: 2008
Từ điển Anh - Anh -Việt
Tác giả: Nguyễn Sanh Phúc
Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Tổng Hợp Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 423.95922
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12494 Năm XB: 2003
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục