Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.031226 giây)
Từ điển Anh Việt -Việt Anh
Tác giả: 
H: Hồng Đức, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển biên phiên dịch Anh Việt = : dictionary of English -Vietnamese for translation & interpretation
Tác giả: 
Hà Nội: Hồng Đức, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
Đại từ điển Anh - Việt : 550000 từ
Tác giả: Bùi Phụng
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển Anh - Anh - Việt khoảng 300.000 mục từ dưới dạng song ngữ Anh - Anh - Việt = English - English - Vietnamese dict...
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển Anh - Anh -Việt : 145.000 từ
Tác giả: Nguyễn Sanh Phúc
Đồng Nai: Tổng Hợp Đồng Nai, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển Anh - Việt
Tác giả: Hồ Hải Thụy
TpHCM: Văn Hóa Sài Gòn, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển Anh - Việt
Tác giả: 
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển Anh-Việt Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Tác giả: Trần Văn Điền
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển viết tắt Anh - Việt thông dụng
Tác giả: Tạ Hùng
Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 423.95922
 
Từ điển Anh - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế
Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 423.95922
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục