Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 1393 kết quả (0.6700117 giây)
Effective meettings : Teacher's book.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.34024
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective presentations : Teacher
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570894
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective Presentations
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570657
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective telephoning : Teacher's book
Tác giả: Comfort Jerey,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.34024
ISBN: 0194570940
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective telephoning
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.34024
ISBN: 0194570932
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Basic writing
Tác giả: Resd Joy M,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0133536572
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
International hotel English
Tác giả: Adamson Donald,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
ISBN: 0134730429
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Opportunities : Teacher's book
Tác giả: Phillips Anna,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194520293
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Oxford Business English : Grammar and Practice
Tác giả: Duckworth Michael,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194570681
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Truy cập nhanh danh mục