Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.234411 giây)
Research Developments in World Englishes
Tác giả: Onysko Alexander,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 20210715
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781350167087
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Going Public : What Writing Programs Learn from Engagement
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0874217709
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
International perspectives on teaching English in a globalised world
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9780415504461 (hbk)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The English teacher's companion : a completely new guide to classroom, curriculum, and the profession
Tác giả: Burke Jim,
Thông tin xuất bản: Portsmouth NH : Heinemann , 2013
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0325028400
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 92706 Định dạng: PDF
Common core standards for middle school English language arts
Tác giả: Ryan Susan,
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781416614630
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 95460 Định dạng: PDF
Teaching English using ICT : a practical guide for secondary school teachers
Tác giả: Rank Tom,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , 2011
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 1441117822
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 100049 Định dạng: PDF
Sexual identities in English language education : classroom conversations
Tác giả: Nelson Cynthia D,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2009
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9780203891544
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 101759 Định dạng: PDF
Assessing writing
Thông tin xuất bản: England : Cambridge University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521784468
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 109458 Định dạng: PDF
A course in language teaching : Practice and theory
Tác giả: Ur Penny,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521449944
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 109463 Định dạng: PDF
Grammar practice activities : A practical guide for teachers
Tác giả: Ur Penny,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0524338476
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 109470 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục