Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 67 kết quả (0.2967974 giây)
Căn bản tiếng Anh trong quản trị kinh doanh
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Sự Thật , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade : Student's Book
Tác giả: Norman Susan,
Thông tin xuất bản: England : Long man , 1988
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The language of business English : Grammar & Function
Tác giả: Brieger Nick,
Thông tin xuất bản: England : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Basic
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572080
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Basics : Teacher's book
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572099
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Basics : WorkBook
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572102
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business objectives : Workbook
Tác giả: Hollett Vicki,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1998
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194513920
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Communication Games : Photocopiable Games and Activities for Students of English for Business
Tác giả: LloydAngela,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Objectives
Tác giả: Hollett Vicki,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194513912
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
90 mẫu phỏng vấn và đơn xin việc Anh - Việt các ngành kinh doanh và tài chính
Tác giả: Minh Đạo,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Truy cập nhanh danh mục