Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 4 trong 67 kết quả (0.7300369 giây)
Quick work Elementary : teacher's book
Tác giả: Hughes John,
Thông tin xuất bản: New york : Oxford University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Quick work Elementary : workbook
Tác giả: Duckworth Michael,
Thông tin xuất bản: New york : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Quick work elementary : a short course in business english
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: New york : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Quick work pre-intermediate : a short course in business english
Tác giả: Hollett Vicki,
Thông tin xuất bản: New york : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business venture2
Tác giả: Barnard Roger,
Thông tin xuất bản: London : Oxford University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
New international business english
Tác giả: JonesLeo,
Thông tin xuất bản: New york : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
In print : reading business english
Tác giả: Revell Rod,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Các tình huống giao tiếp tiếng Anh điển hình trong đàm phán kinh doanh = English conversations conversations in trade ne...
Tác giả: Thanh Hà,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2008
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Presenting in English : how to give successful presentations
Tác giả: Powell Mark,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 1899396306 (pbk.)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42373 Định dạng: PDF
Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch : tiếng anh thực dụng= how to write resumes
Tác giả: Thanh Hà,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2010
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Truy cập nhanh danh mục