Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 165 kết quả
Ace the TOEFL essay (TWE) : everything you need for the test of written English
Tác giả: Tim Avants
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Opportunities (OPPS)
Tác giả: Michael Harris
Xuất bản: : Pearson Elt, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Opportunities Elementary Global Language
Tác giả: Michael Harris
Xuất bản: : Pearson Elt, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Cambridge Advanced English Student's Book
Tác giả: Leo Jones
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Headway (Headway ELT)
Tác giả: John Soars
Xuất bản: : Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Headway English Course
Tác giả: John Soars
Xuất bản: : Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Webster's New World punctuation : simplified and applied
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Grammar success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York: Learning Express, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
English verbs & essentials of grammar for ESL learners [electronic resource]
Tác giả: Edward Swick
Xuất bản: Dubuque Iowa London: McGrawHill Contemporary Learning McGrawHill distributor, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
English grammar for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: New York: Hungry Minds, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục