Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 166 kết quả (0.6562151 giây)
Business Vocabulary in Use Elementary
Tác giả: Mascull Bill,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 428.2402465
ISBN: 0521606217
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 17959 Định dạng: PDF
Basic writing
Tác giả: Resd Joy M,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0133536572
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English Grammar
Tác giả: Coghill Jeff,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.2071
ISBN: 0764537660
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 17798 Định dạng: PDF
Headway Advanced : Student's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1992
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Intermediate : Workbook
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335615
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Advanced : Teacher's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335658
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Upper - Intermediate : Student's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194535593
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Elementary : Student's book
Tác giả: Soars John,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 01904339920
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Advanced : Workbook
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 019433564X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Cẩm nang tiếng Anh thực dụng trong Ngoại thương -kinh doanh- ngân hàng Anh Việt - Việt Anh
Tác giả: Đoàn Kim,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2005
Ký hiệu phân loại: 428.202433
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục