Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Annual Editions Critical reading in the content areas, 04/05
Tác giả:
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHillDuskin, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Caught Reading : Teacher's Manual
Tác giả: Teri Swanson
Xuất bản: USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Caught Reading : assessment manual
Tác giả: Sharon Cook, Kathie Babigian
Xuất bản: USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Cambridge English Skills Real Reading 3 with Answers
Tác giả: Liz Driscoll
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
Teaching the brain to read [electronic resource] : strategies for improving fluency, vocabulary, and comprehension
Tác giả: Judy Willis
Xuất bản: Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
Phonics for dummies
Tác giả: Susan M Greve
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
Reading and study skills
Tác giả: John Langan
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Active skills for reading. Book 2
Tác giả: Neil J Anderson
Xuất bản: Australia: Thomson, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh : 501 reading comprehension questions
Tác giả: The Windy
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Reading for a reason book 2 : expanding reading skills
Tác giả: Laurie Blass, Elizabeth Whalley
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục