Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 181 kết quả (0.2656219 giây)
Chapter 12 Chinese media translation
Tác giả: liu nancy xiuzhi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.1802
ISBN: 9780367570484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 2 Public Diplomacy Strategies Represented Domestically through Ports along 21st Maritime Silk Road : A Case Stud...
Tác giả: liu nancy xiuzhi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 495.1
ISBN: 9780367470388
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Writing System of Scribe Zhou. Evidence from Late Pre-imperial Chinese Manuscripts and Inscriptions (5th-3rd Centuri...
Tác giả: Park Haeree,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2016
Ký hiệu phân loại: 495.11109014
ISBN: 9783110459302
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Từ điển thành ngữ, tục ngữ Hoa -Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin , 1998
Ký hiệu phân loại: 495.19223
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Từ phản nghĩa trong tiếng Trung Quốc so sánh - đối chiếu Tiếng Việt.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 495.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3141 Định dạng: PDF
Từ điển Hoa -Việt hiện đại thực dụng
Tác giả: Khổng Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Trẻ , 2000
Ký hiệu phân loại: 495.19223
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
301 câu đàm thoại tiếng hoa
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1997
Ký hiệu phân loại: 495.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 1
Tác giả: Đỗ Nhung,
Ký hiệu phân loại: 495.1
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 21713 Định dạng: ISO
Hán Việt : Từ điển giản yếu
Tác giả: Đào Duy Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2005
Ký hiệu phân loại: 495.1395922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Chapter Introduction to CKIP Parts of Speech System
Tác giả: Huang ChuRen,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.15
ISBN: 9780367598372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục