Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0199645 giây)
Tự điển Hán Việt : Hán ngữ cổ đại và hiện đại
Tác giả: Trần Văn Chánh
Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Hán Việt : Từ điển giản yếu
Tác giả: Đào Duy Anh
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1395922
 
A dictionary of Chinese characters : accessed by phonetics
Tác giả: Stewart Paton
London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.1321
 
A Chinese - English dictionary = 汉英词典
Tác giả: 
北京: 商务印书馆, 1980
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1321
 
Từ điển chủ điểm Hán - Việt hiện đại
Tác giả: 
TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Từ điển Hoa - Việt : Thông dụng
Tác giả: Khổng Đức.
Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới.
TPHCM: Nhà Xuất Bản Khoa Học xã Hội, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Từ điển Hán Việt - Việt Hán hiện đại
Tác giả: Trương Văn Giới
Hà Nội: Khoa học xã hội Khoa Học xã Hội, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Hán - Việt tự điển
Tác giả: Thiều Chửu
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.1395922
 
Hán Việt thành ngữ cố sự
Tác giả: Hoàng Xuân Chỉnh.
TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1395922
 
1

Truy cập nhanh danh mục