Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3599588 giây)
Intermediate Cantonese : a grammar and workbook
Tác giả: Yip Virginia,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 495.17
ISBN: 0415193869
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45536 Định dạng: PDF
The acquisition of L2 Mandarin prosody : from experimental studies to pedagogical practice
Tác giả: Yang Chunsheng,
Ký hiệu phân loại: 495.17
ISBN: 9789027243713
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153970 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục