Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.579949 giây)
Interpreting Chinese, interpreting China
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 495.1802
ISBN: 9789027222596
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 153966 Định dạng: PDF
Chapter 12 Chinese media translation
Tác giả: liu nancy xiuzhi,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.1802
ISBN: 9780367570484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Phiên dịch Việt - Hán, Hán - Việt
Tác giả: Lê Đình Khẩn,
Ký hiệu phân loại: 495.1802
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 158970 Định dạng: PDF
The Routledge Handbook of Chinese Translation
Tác giả: Shei Chris,
Thông tin xuất bản: London New York NY : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.1802
ISBN: 9780367570484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục