Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0156268 giây)
Từ điển Việt Anh = Vietnamese - English dictionary
Tác giả: Nguyễn Lương Ngọc
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.922321
 
Từ điển Việt Anh
Tác giả: 
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.922321
 
Từ điển Việt-Anh = vietnamese-english dictionary
Tác giả: Bùi Phụng
TpHCM: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.922321
 
Đại từ điển Việt Anh (350000 từ ) = Vietnamese - English dictionary
Tác giả: Nguyễn Văn Tuế
Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.922321
 
Từ điển Việt - Anh = : Vietnamese-English dictionary
Tác giả: 
Hà Nội: Thế Giới, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.922321
 
Từ điển Việt - Anh : Vietnamese - English dictionary
Tác giả: Đặng Chấn Liêu
TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.922321
 
Từ điển Việt - Anh theo chủ điểm = Topics and words
Tác giả: Chu Xuân Nguyên
Hà Nội: Khoa học xã hội, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.922321
 
Từ điển Việt - Anh = Vietnamese - English dictionary
Tác giả: Đặng Chấn Lưu
Hà Nội: Khoa học xã hội, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 495.922321
 
1

Truy cập nhanh danh mục