Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6899736 giây)
National laboratories and universities elektronisk ressurs : building new ways to work together : report of a workshop
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 507.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39617 Định dạng: PDF
Science in the age of computer simulation
Tác giả: Winsberg Eric B,
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 0226902021
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65117 Định dạng: PDF
Scientific collaboration on the Internet [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 507.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65506 Định dạng: PDF
A beginner's guide to scientific method
Tác giả: Carey Stephen S,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Wadsworth Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 1111305552
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 67142 Định dạng: PDF
Applications of field-programmable gate arrays in scientific research
Tác giả: Sadrozinski H FW,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 1439841330
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 73920 Định dạng: PDF
Essential mathematics and statistics for science
Tác giả: Currell Graham,
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 0470694483
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75912 Định dạng: PDF
An introduction to scientific research
Tác giả: Willson E Bright,
Thông tin xuất bản: New York : Dover Publications , 1990
Ký hiệu phân loại: 507.2
ISBN: 0486665453
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 284608 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục