Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.0312478 giây)
SAT math essentials
Tác giả: Richard Cernese
New York: LearningExpress, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Math word problems for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Math Review for Standardized Tests (Cliffs Test Prep)
Tác giả: Jerry Bobrow
: Cliffs Notes, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Basic math & pre-algebra for dummies
Tác giả: Mark Zegarelli
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Mathematical Olympiad challenges [electronic resource]
Tác giả: Titu Andreescu
: , 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Challenging mathematical problems with elementary solutions
Tác giả: A. M IAglom
New York: Dover, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Mathematical mountaintops : the five most famous problems of all time
Tác giả: J. L Casti
Oxford: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Nova's GMAT math bible [electronic resource]
Tác giả: Jeff Kolby
Los Angeles CA: Nova Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Mathematical Olympiad challenges
Tác giả: Titu Andreescu
Boston Basel Berlin: Birkhäuser, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
Aha! Solutions
Tác giả: Martin J Erickson
Washington DC: Mathematical Association of America, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục