Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.2700077 giây)
The Legacy of Felix Klein
Tác giả: Weigand HansGeorg,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 9783319993867
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tales of mathematicians and physicists
Tác giả: Gindikin S G,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 0387360263
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25805 Định dạng: PDF
The prince of mathematics : Carl Friedrich Gauss
Tác giả: Tent M B W,
Thông tin xuất bản: Wellesley Mass : A K Peters , 2006
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 1568812612
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27660 Định dạng: PDF
Nigel J. Kalton selecta. Volume 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 3319187953
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Nigel J. Kalton selecta. Volume 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 3319187988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
John Napier : life, logarithms, and legacy
Tác giả: Havil Julian,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 0691155704
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Random curves : journeys of a mathematician
Tác giả: Koblitz Neal,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer Verlag , 2008
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 3540740775
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 76402 Định dạng: PDF
Robert Recorde [electronic resource] : Tudor polymath, expositor and practitioner of computation
Tác giả: Williams Jack,
Thông tin xuất bản: London New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 0857298623
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 76598 Định dạng: PDF
Maverick Mathematician
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Canberra ACT Australia : ANU Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: 9781920942595
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Maverick Mathematician : The Life and Science of J.E. Moyal
Tác giả: Moyal Ann,
Thông tin xuất bản: Canberra : ANU Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 510.92
ISBN: OAPEN_459368
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục