Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3906168 giây)
Toán Học Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học
Tác giả: Rosen Kennth H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán rời rạc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán rời rạc : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6686 Định dạng: PDF
Toán rời rạc
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán rời rạc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19190 Định dạng: PDF
Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học
Tác giả: Rosen Kenneth H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán rời rạc
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học = : Discrete mathematics and its applications
Tác giả: Rosen Kenneth H,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Toán rời rạc
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : , 2005
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46268 Định dạng: PDF
Toán rời rạc : giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghe thông tin
Tác giả: Vũ Kim Thành,
Ký hiệu phân loại: 511.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46269 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục