Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.5899523 giây)
Hardy Inequalities on Homogeneous Groups : 100 Years of Hardy Inequalities
Tác giả: Ruzhansky Michael,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9783030028954
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Topological Groups. Advances, Surveys, and Open Questions
Tác giả: Morris Sidney,
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9783038976448
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lie algebras with triangular decompositions
Tác giả: Moody R V,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , c1995
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0471633046 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Operator algebras for multivariable dynamics
Ký hiệu phân loại: 512.556
ISBN: 9780821853023 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hopf algebras and congruence subgroups
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9780821869130 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Operator-valued measures, dilations, and the theory of frames
Tác giả: Han Deguang,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 512.556
ISBN: 0821891723 (pbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
C*-algebras of homoclinic and heteroclinic structure in expansive dynamics
Tác giả: Thomsen Klaus,
Ký hiệu phân loại: 512.556
ISBN: 0821846922 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Hopf algebras in noncommutative geometry and physics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , c2005
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0824757599 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Free probability and operator algebras
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 3037191651
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles
Tác giả: Fell J M G,
Thông tin xuất bản: Boston : Academic Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0122208552
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 119103 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục